Forma pomocy kierowana jest do osób, które:

 • zmagają się z nadwagą lub otyłością
 • cierpią na zaburzenia odżywiania
 • czują się uzależnieni od jedzenia
 • kompulsywnie i napadowo się objadają
 • maja problemy związane z głodem emocjonalnym, zajadają emocje
 • maja trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb
 • chcą poszerzyć świadomość niesprzyjających zachowań i przekonań
 • chcą rozumień własne emocje, nawyki i motywację jedzenia
 • pragną odzyskać wpływ na swoje życie
 • doświadczają braku wiary w siebie i silnego krytycyzmu
 • chcą stworzyć pozytywny obraz własnego ciała i jego akceptacji
 • doświadczyli traumatycznego zdarzenia
 • cierpią na depresję, od dłuższego czasu przeżywają niemoc
 • chcą tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi
 • są niewolnikami diet i nieustającego odchudzania
 • mają poczucie wewnętrznej presji
 • odczuwają silny lęk, niepokój, natrętne myśli
 • potrzebują wsparcia

W ramach sesji wspomagam klienta na każdym etapie procesu zmiany. W swojej pracy wykorzystuję różne narzędzia pochodzące z różnych konwencji, ale najbliższe jest mi podejście Gestalt. Podejście które jest holistyczne, postrzegając osobę we wszystkich wymiarach egzystencji: cielesnym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym. Osoba uczestnicząca w procesie terapeutycznym przejmuje odpowiedzialność za siebie i swoje życie nie pod presją powinności, lecz z poczucia wolności.

Napisz: ela@langeterapia.pl lub zadzwoń + 48 605 924 009