Forma pomocy kierowana jest do osób, które:

 • zmagają się z nadwagą lub otyłością
 • cierpią na zaburzenia odżywiania
 • mają zaburzony obraz własnego ciała
 • maja problemy związane z głodem emocjonalnym, zajadają emocje
 • maja trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb
 • chcą rozumień własne emocje, nawyki i motywację jedzenia
 • pragną odzyskać wpływ na swoje życie
 • doświadczają braku wiary w siebie i silnego krytycyzmu
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • doświadczyli traumatycznego zdarzenia
 • cierpią na depresję, od dłuższego czasu przeżywają niemoc
 • chcą tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi
 • są niewolnikami diet i nieustającego odchudzania
 • mają poczucie wewnętrznej presji
 • odczuwają silny lęk, niepokój, natrętne myśli
 • potrzebują wsparcia

W ramach procesu terapeutycznego wspieram Cię na każdym etapie procesu zmiany. W swojej pracy inspiruję się różnymi nurtami, ale najbliższe jest mi podejście Gestalt. Podejście humanistyczno-egzystencjalne, które w moim poczuciu jest bardzo holistyczne, ponieważ  postrzega osobę we wszystkich wymiarach jego egzystencji: cielesnym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym. I tak też pracuję. Osoba uczestnicząca w procesie powoli przejmuje odpowiedzialność za siebie i swoje życie nie pod presją powinności swoich przekonań, lecz z potrzeby autonomii. Słowa „chcę” ,”potrzebuję” i „czuję” są tutaj kluczowe.

Napisz: ela@langeterapia.pl lub zadzwoń + 48 605 924 009